Vietnamese-VNEnglish (United Kingdom)
Thông báo cổ đông


Hồ sơ Đại Hội Cổ Đông 2024

18.06.2024

1. Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2024-2029.

2. Tờ trình vv bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2024-2029.

3. Tờ trình vv bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029.

4. Sơ yếu lý lịch anh Nguyễn Văn Huấn.

5. Sơ yếu lý lịch chị Hoàng Thị Kim Hiên.

6. Sơ yếu lý lịch chị Cao Thị Thanh Hà.

7. Sơ yếu lý lịch chị Huỳnh Thị Ngọc Lan.

8. Sơ yếu lý lịch chị Trần Thị Lan Anh.

9. Sơ yếu lý lịch anh Đỗ Văn Kiếm.

10. Sơ yếu lý lịch anh Ngô Trung Lĩnh.

11. Sơ yếu lý lịch chị Phạm Thị Đông.

 
Thông báo mời họp và Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

07.06.2024

1. Báo cáo của HĐQT và ban TGĐ.

2. Báo cáo của Ban kiểm soát.

3. Tờ trình ĐHĐCĐ thường niên 2024.

4. Quy chế hoạt động của BKS.

5. Quy chế hoạt động của HĐQT.

6. Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2024.

8.1. Thông báo thời gian, địa điểm họp ĐHĐCĐ thường niên 2024.

8.2. Thư mời họp ĐHĐCĐ thường niên 2024.

8.3. Mẫu.Thư xác nhận tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2024.

8.4. Mẫu.Giấy ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2024.

8.5. Mẫu. Phiếu bầu thành viên BKS.

8.6. Mẫu. Phiếu bầu thành viên HĐQT.

8.7. Mẫu. Đơn đề cử ứng viên BKS.

8.8. Mẫu. Đơn đề cử ứng viên HĐQT.

8.9. Mẫu. Đơn ứng cử BKS.

8.10. Mẫu. Đơn ứng cử HĐQT.

8.11. Mẫu. Biên bản họp nhóm đề cử ứng viên BKS.

8.12. Mẫu. Biên bản họp nhóm đề cử ứng viên HĐQT.

 
Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023 và hai công văn giải trình

01.06.2024

1. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023.

2. Công văn giải trình BCTC số CV 19-CV-SQC .

3. Công văn giải trình BCTC số CV 20-CV-SQC.

 
Nghị quyết HĐQT quý 2.2024 và thông báo ngày đăng kí cuối cùng chốt danh sách ĐHCĐ năm 2024

02.05.2024

1. Nghị quyết HĐQT Quý 2 năm 2024.

2. Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách ĐHCĐ năm 2024.

 

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/sqc/domains/sqcmining.vn/public_html/templates/sqc/html/pagination.php on line 90

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/sqc/domains/sqcmining.vn/public_html/templates/sqc/html/pagination.php on line 96

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/sqc/domains/sqcmining.vn/public_html/templates/sqc/html/pagination.php on line 90

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/sqc/domains/sqcmining.vn/public_html/templates/sqc/html/pagination.php on line 96

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/sqc/domains/sqcmining.vn/public_html/templates/sqc/html/pagination.php on line 90

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/sqc/domains/sqcmining.vn/public_html/templates/sqc/html/pagination.php on line 96

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/sqc/domains/sqcmining.vn/public_html/templates/sqc/html/pagination.php on line 90

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/sqc/domains/sqcmining.vn/public_html/templates/sqc/html/pagination.php on line 96

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/sqc/domains/sqcmining.vn/public_html/templates/sqc/html/pagination.php on line 90

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/sqc/domains/sqcmining.vn/public_html/templates/sqc/html/pagination.php on line 96

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/sqc/domains/sqcmining.vn/public_html/templates/sqc/html/pagination.php on line 90

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/sqc/domains/sqcmining.vn/public_html/templates/sqc/html/pagination.php on line 96

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/sqc/domains/sqcmining.vn/public_html/templates/sqc/html/pagination.php on line 90

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/sqc/domains/sqcmining.vn/public_html/templates/sqc/html/pagination.php on line 96

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/sqc/domains/sqcmining.vn/public_html/templates/sqc/html/pagination.php on line 90

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/sqc/domains/sqcmining.vn/public_html/templates/sqc/html/pagination.php on line 96

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/sqc/domains/sqcmining.vn/public_html/templates/sqc/html/pagination.php on line 90

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/sqc/domains/sqcmining.vn/public_html/templates/sqc/html/pagination.php on line 96

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/sqc/domains/sqcmining.vn/public_html/templates/sqc/html/pagination.php on line 90

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/sqc/domains/sqcmining.vn/public_html/templates/sqc/html/pagination.php on line 96
«Bắt đầuLùi12345678910Tiếp theoCuối»

Trang 1 trong tổng số 32
88.5
94.6
82.4
0,1
600
Số liệu ngày 21/10/11

1-baocaotaichinh

1-thuvienmedia