Vietnamese-VNEnglish (United Kingdom)
Photo Gallery
YOUAREHERE:  Photo Gallery Lễ khánh thành nhà máy xỉ Titan

Lễ khánh thành nhà máy xỉ Titan

Hinh 01

Bà Nguyễn Trần Triệu Thanh - Tổng Giám đốc SQC phát biểu tại buổi Lễ.
Ms. Nguyen Tran Trieu Thanh – CEO of SQC addressing the ceremony.

Hinh 02

Bà Triệu Thanh hướng dẫn quan khách tham quan Nhà máy. Ms. Trieu Thanh directing the visitors to sightsee the Plant.

Hinh 03

Lễ khánh thành Nhà máy Xỉ Titan hiện đại nhất Việt Nam. Inaugural ceremony of the most modern Titanium slag plant in Vietnam.

Hinh 04

Nhà máy đi vào vận hành. The Plant going into operation.

Hinh 05

Nhà máy Xỉ Titan SQC. SQC Titanium slag plant.

Hinh 06

Ông Đặng Thành Tâm - Chủ tịch HĐQT SGI phát biểu tại buổi Lễ. Mr. Dang Thanh Tam – Chairman of SGI Board of Directors – addressing the ceremony.

Hinh 07

Ông Đặng Thành Tâm và bà Đặng Thị Hoàng Phượng, chủ tịch SQC cùng quan khách tham quan Nhà máy. Mr. Dang Thanh Tam and Ms. Dang Thi Hoang Phuong, chairman of SQC, accompanying the guests to sightsee the Plant.

Hinh 08

Quang cảnh buổi Lễ. Overview of the Ceremony.

Hinh 09

Quanh cảnh hoạt động của Nhà máy 2. Impression of the operation of Plant 2.

Hinh 10

Quanh cảnh hoạt động của Nhà máy