Vietnamese-VNEnglish (United Kingdom)
Dự án tiêu biểu

Những dự án tiêu biểu của SQC:

  • Dự án Nhà máy xỉ Titan Mỹ Thành
  • Dự án khai thác quặng thô tại các mỏ
  • Dự án xây dựng hạ tầng Cụm công nghiệp chế biến sâu Titan

Hiện nay, SQC cũng đang chuẩn bị đầu tư các dự án:

  • Dự án Nhà máy luyện thép
  • Dự án xây dựng, lắp đặt và chuyển giao công nghệ Nhà máy xỉ Titan (EPC)