Vietnamese-VNEnglish (United Kingdom)
Đầu tư cụm công nghiệp chế biến sâu titan

SQC là Chủ đầu tư Cụm công nghiệp chế biến sâu Titan tại xã Mỹ Thành.

Cụm công nghiệp với diện tích gần 100 ha tại xã Mỹ Thành, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định được SQC đầu tư xây dựng với kết cấu hạ tầng hiện đại, đảm bảo cho những hoạt động sản xuất đòi hỏi yêu cầu chất lượng cao và bảo vệ môi trường.