Vietnamese-VNEnglish (United Kingdom)
Công nghệ môi trường

SQC đã dành một khoản ngân sách lớn để đầu tư vào hệ thống xử lý bảo vệ môi trường với chi phí lên đến 30% trên tổng chi phí đầu tư vào nhà máy. Chất lượng máy móc thiết bị của nhà máy hoàn toàn phù hợp với điều kiện tự nhiên của Việt Nam và cam kết không gây ô nhiễm môi trường.

Trong khai thác và chế biến, SQC luôn đảm bảo nguyên tắc không làm hại, phá hủy môi trường xung quanh, khai thác xong phải hoàn trả lại mặt bằng và trồng cây xanh trở lại, tuân theo quy trình khai thác đã được cơ quan chuyên ngành phê duyệt. Nhà máy chế biến nằm trong khu vực quy hoạch chế biến sâu của tỉnh Bình Định, xa khu dân cư nhưng vẫn xử lý khí thải rất tốt để bảo vệ môi trường. Quy trình chế biến không sinh ra chất thải rắn.

Năm 2010, SQC có kế hoạch xây dựng hệ thống quản lý chất lượng ISO 14001 bảo vệ môi trường.

cong-nghe-moi-truong

 
88.5
94.6
82.4
0,1
600
Số liệu ngày 21/10/11

1-baocaotaichinh

1-thuvienmedia