Vietnamese-VNEnglish (United Kingdom)
Thông báo cổ đông


SQC xin ý kiến UBCKNN về các vấn đề liên quan đến cổ phiếu SQC

Ngày 5/10/2010, Công ty Cổ phần Khoáng sản Sài Gòn - Quy Nhơn (mã cổ phiếu SQC) đã có công văn chính thức gửi tới UBCK Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) về các vấn đề xoay quanh việc giao dịch cổ phiếu SQC trong thời gian qua.

Đọc thêm...
 
Đại hội Cổ Đông thường niên 2010
Bản Nghị quyết (chưa ký): Download pdf file
 
Chuyển nhượng vốn góp tại công ty CP Bóng Đá SQC Bình Định
Quyết định của Hội đồng Quản trị và Công văn gởi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước: Download pdf file
 
Chính sách cổ tức

Dựa vào tình hình hoạt động kinh doanh, kế hoạch đầu tư và các yếu tố khác liên quan đến việc phát triển sản xuất kinh doanh, Hội đồng quản trị sẽ cân nhắc đưa ra kế hoạch cụ thể với tỷ lệ dự kiến 7,5% trong năm 2009 và 20% năm 2010.

Tỷ lệ cổ tức sẽ được Đại hội đồng cổ đông thông qua hàng năm và cổ tức có thể được thanh toán nhiều lần trong năm. Cổ tức có thể trả bằng tiền mặt hoặc cổ phiếu hoặc bằng các tài sản khác nếu có sự đồng ý của Đại hội đồng cổ đông. Trong trường hợp thanh toán bằng tiền mặt thì cổ tức sẽ trả bằng đồng Việt Nam.

 

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/sqc/domains/sqcmining.vn/public_html/templates/sqc/html/pagination.php on line 90

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/sqc/domains/sqcmining.vn/public_html/templates/sqc/html/pagination.php on line 96

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/sqc/domains/sqcmining.vn/public_html/templates/sqc/html/pagination.php on line 90

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/sqc/domains/sqcmining.vn/public_html/templates/sqc/html/pagination.php on line 96
«Bắt đầuLùi2122Tiếp theoCuối»

Trang 22 trong tổng số 22
88.5
94.6
82.4
0,1
600
Số liệu ngày 21/10/11

1-baocaotaichinh

1-thuvienmedia