Vietnamese-VNEnglish (United Kingdom)
Thông báo cổ đông


Báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2015

 

SQC báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2015.

Để đọc nội dung chi tiết, vui lòng click vào đây.

 
Thông báo thay đổi người đại diện công bố thông tin của SQC

Từ ngày 01/08/2015, SQC ủy quyền bà Trần Thị Điệp, chức vụ Kế Toán Trưởng sẽ thay cho bà Huỳnh Thị Ngọc Lan thực hiện công bố thông tin của Công ty Cổ phần Khoáng sản Sài Gòn - Quy Nhơn.

Vui lòng click vào đây để xem nội dung chi tiết.

 
Báo cáo ĐHĐCĐ thường niên 2015

Sau ĐHĐCĐ thường niên 2015, Công ty Cổ Phần Khoáng Sản Sài Gòn - Quy Nhơn (SQC) xin công bố các thông tin: 

Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2015

Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên 2015

(Vui lòng Click vào các tiêu đề để xem nội dung chi tiết)

 
Thông báo tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2015

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN SÀI GÒN QUY NHƠN sẽ chính thức tổ chức họp Đại Hội Đồng Cổ Đông 2013 vào lúc 09:00 a.m ngày 25/04/2015 tại Nhà Máy Xỉ Titan SQC (xã Mỹ Thành, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định).

Vui lòng Click vào các tiêu đề sau để xem nội dung chi tiết: 

Thông báo Thời gian, địa điểm họp ĐHĐCĐ 2015

Tờ trình ĐHĐCĐ 2015

Báo cáo của Hội đồng Quản trị và Ban giám đốc

Báo cáo của Ban kiểm soát

Chương trình họp ĐHĐCĐ 2015

Mẫu thư xác nhận tham dự ĐHĐCĐ 2015

Giấy ủy quyền ĐHĐCĐ 2015

Mẫu thẻ biểu quyết ĐHĐCĐ 2015

 

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/sqc/domains/sqcmining.vn/public_html/templates/sqc/html/pagination.php on line 90

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/sqc/domains/sqcmining.vn/public_html/templates/sqc/html/pagination.php on line 96

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/sqc/domains/sqcmining.vn/public_html/templates/sqc/html/pagination.php on line 90

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/sqc/domains/sqcmining.vn/public_html/templates/sqc/html/pagination.php on line 96

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/sqc/domains/sqcmining.vn/public_html/templates/sqc/html/pagination.php on line 90

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/sqc/domains/sqcmining.vn/public_html/templates/sqc/html/pagination.php on line 96

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/sqc/domains/sqcmining.vn/public_html/templates/sqc/html/pagination.php on line 90

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/sqc/domains/sqcmining.vn/public_html/templates/sqc/html/pagination.php on line 96

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/sqc/domains/sqcmining.vn/public_html/templates/sqc/html/pagination.php on line 90

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/sqc/domains/sqcmining.vn/public_html/templates/sqc/html/pagination.php on line 96

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/sqc/domains/sqcmining.vn/public_html/templates/sqc/html/pagination.php on line 90

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/sqc/domains/sqcmining.vn/public_html/templates/sqc/html/pagination.php on line 96

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/sqc/domains/sqcmining.vn/public_html/templates/sqc/html/pagination.php on line 90

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/sqc/domains/sqcmining.vn/public_html/templates/sqc/html/pagination.php on line 96

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/sqc/domains/sqcmining.vn/public_html/templates/sqc/html/pagination.php on line 90

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/sqc/domains/sqcmining.vn/public_html/templates/sqc/html/pagination.php on line 96

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/sqc/domains/sqcmining.vn/public_html/templates/sqc/html/pagination.php on line 90

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/sqc/domains/sqcmining.vn/public_html/templates/sqc/html/pagination.php on line 96

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/sqc/domains/sqcmining.vn/public_html/templates/sqc/html/pagination.php on line 90

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/sqc/domains/sqcmining.vn/public_html/templates/sqc/html/pagination.php on line 96
«Bắt đầuLùi12345678910Tiếp theoCuối»

Trang 10 trong tổng số 22
88.5
94.6
82.4
0,1
600
Số liệu ngày 21/10/11

1-baocaotaichinh

1-thuvienmedia