Vietnamese-VNEnglish (United Kingdom)
Thông báo cổ đông


Thông báo tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2016

Công ty Cổ phần Khoáng sản Sài Gòn Quy Nhơn sẽ chính thức tổ chức họp Đại Hội Đồng Cổ Đông 2016 vào lúc 10:00 AM ngày 29/04/2016 tại Nhà Máy Xỉ Titan thuộc Công ty CP Khoáng sản Sài Gòn Quy Nhơn, xã Mỹ Thành, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định.

 

Vui lòng Click vào các tiêu đề sau để xem nội dung chi tiết:

Thông báo thời gian, địa điểm họp ĐHCĐ 2016

Tờ trình ĐHCĐ 2016

Báo cáo của HĐQT - BGĐ

Báo cáo của Ban Kiểm Soát

Chương trình ĐHCĐ 2016

Mẫu thư xác nhận tham dự ĐHCĐ 2016

Giấy ủy quyền ĐHCĐ 2016

  


 

 
Thông báo thay đổi Kế toán trưởng và Người Đại diện Công bố thông tin của SQC

Từ ngày 18/03/2016, SQC bổ nhiệm ông Kiều Thanh Tuấn giữ chức vuj Kế Toán Trưởng công ty thay cho bà Trần Thị Điệp. Đồng thời SQC cũng ủy quyền cho ông Kiều Thanh Tuấn là người đại diện thực hiện công bố thông tin của Công ty Cổ phần Khoáng sản Sài Gòn - Quy Nhơn.

Vui lòng click vào đây để xem nội dung chi tiết về việc thay đổi Kế Toán Trưởng.

Thông báo thay đổi người được ủy quyền thực hiện công bố thông tin vui lòng click vào đây.

 
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng tổ chức ĐHĐCĐ 2016

Công ty Cổ phần Khoáng Sản Sài Gòn - Quy Nhơn (SQC) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán để chốt danh sách Cổ đông trước khi tổ chức họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán. Thời hạn chậm nhất là ngày 25/03/2016.

Vui lòng Click vào đây để xem nội dung chi tiết.

 
Thông báo thay đổi người đại diện pháp luật của SQC

Từ ngày 01/02/2016, bà Đặng Thị Hoàng Phượng không còn đảm nhận chức vụ Chủ tịch hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc và là người đại diện pháp luật Công ty. Người thay thế là bà Huỳnh Thị Ngọc Lan - thành viên hội đồng quản trị, được bổ nhiệm giữ chức vụ Chủ tịch hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc và là người đại diện pháp luật Công ty kể từ ngày Giấy chứng nhận Đầu tư được các cấp có thẩm quyền phê duyệt. 

 

Vui lòng click vào đây để xem nội dung chi tiết.

 

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/sqc/domains/sqcmining.vn/public_html/templates/sqc/html/pagination.php on line 90

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/sqc/domains/sqcmining.vn/public_html/templates/sqc/html/pagination.php on line 96

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/sqc/domains/sqcmining.vn/public_html/templates/sqc/html/pagination.php on line 90

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/sqc/domains/sqcmining.vn/public_html/templates/sqc/html/pagination.php on line 96

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/sqc/domains/sqcmining.vn/public_html/templates/sqc/html/pagination.php on line 90

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/sqc/domains/sqcmining.vn/public_html/templates/sqc/html/pagination.php on line 96

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/sqc/domains/sqcmining.vn/public_html/templates/sqc/html/pagination.php on line 90

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/sqc/domains/sqcmining.vn/public_html/templates/sqc/html/pagination.php on line 96

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/sqc/domains/sqcmining.vn/public_html/templates/sqc/html/pagination.php on line 90

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/sqc/domains/sqcmining.vn/public_html/templates/sqc/html/pagination.php on line 96

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/sqc/domains/sqcmining.vn/public_html/templates/sqc/html/pagination.php on line 90

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/sqc/domains/sqcmining.vn/public_html/templates/sqc/html/pagination.php on line 96

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/sqc/domains/sqcmining.vn/public_html/templates/sqc/html/pagination.php on line 90

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/sqc/domains/sqcmining.vn/public_html/templates/sqc/html/pagination.php on line 96

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/sqc/domains/sqcmining.vn/public_html/templates/sqc/html/pagination.php on line 90

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/sqc/domains/sqcmining.vn/public_html/templates/sqc/html/pagination.php on line 96

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/sqc/domains/sqcmining.vn/public_html/templates/sqc/html/pagination.php on line 90

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/sqc/domains/sqcmining.vn/public_html/templates/sqc/html/pagination.php on line 96

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/sqc/domains/sqcmining.vn/public_html/templates/sqc/html/pagination.php on line 90

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/sqc/domains/sqcmining.vn/public_html/templates/sqc/html/pagination.php on line 96
«Bắt đầuLùi12345678910Tiếp theoCuối»

Trang 9 trong tổng số 23
88.5
94.6
82.4
0,1
600
Số liệu ngày 21/10/11

1-baocaotaichinh

1-thuvienmedia