Vietnamese-VNEnglish (United Kingdom)
Thông báo cổ đông


Quyết định chấp thuận đăng ký giao dịch cổ phiếu của SQC và Thông báo ngày giao dịch đầu tiên

Công ty Cổ phần Khoáng Sản Sài Gòn - Quy Nhơn (SQC) công bố các thông tin sau:

1. Quyết định 306/QĐ - SGDHN ngày 19/5/2016 v/v chấp thuận đăng ký giao dịch cổ phiếu của SQC.

2. Thông báo số 503/TB-SGDHN ngày 19/5/2016 v/v ngày giao dịch đầu tiên cổ phiếu đăng ký giao dịch của SQC

Vui lòng Click vào các tiêu đề để xem nội dung chi tiết!

 
Báo cáo ĐHĐCĐ thường niên 2016

Sau ĐHĐCĐ thường niên 2015, Công ty Cổ Phần Khoáng Sản Sài Gòn - Quy Nhơn (SQC) xin công bố các thông tin:

(Vui lòng Click vào các tiêu đề để xem nội dung chi tiết)

 

 

 

 
Quyết định Hủy niêm yết cổ phiếu SQC tại Sở GDCK Hà Nội

Ngày 25/04/2016, Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội đã ra quyết định về việc hủy niêm yết cổ phiếu CTCP Khoáng sản Sài Gòn - Quy Nhơn (SQC).

Nội dung chi tiết vui lòng xem tại đây.

 
Thông báo bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2014-2019

Kính gửi quý cổ đông Công ty CP Khoáng sản Sài Gòn Quy Nhơn,

Hội Đồng Quản Trị xin thông báo đến quý cổ đông về việc đề cử, ứng cử nhân sự dự kiến bổ sung (01) một thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2014 - 2019 cụ thể tại thông báo đính kèm.

 

Vui lòng Click vào các tiêu đề sau để xem nội dung chi tiết:

Thông báo bầu bổ sung thành viên HĐQT

Thể lệ bầu cử SQC

Mẫu sơ yếu lý lịch của ứng cử viên

Đơn xin ứng cử - đề cử HĐQT

Đề cử theo nhóm HĐQT

 

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/sqc/domains/sqcmining.vn/public_html/templates/sqc/html/pagination.php on line 90

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/sqc/domains/sqcmining.vn/public_html/templates/sqc/html/pagination.php on line 96

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/sqc/domains/sqcmining.vn/public_html/templates/sqc/html/pagination.php on line 90

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/sqc/domains/sqcmining.vn/public_html/templates/sqc/html/pagination.php on line 96

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/sqc/domains/sqcmining.vn/public_html/templates/sqc/html/pagination.php on line 90

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/sqc/domains/sqcmining.vn/public_html/templates/sqc/html/pagination.php on line 96

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/sqc/domains/sqcmining.vn/public_html/templates/sqc/html/pagination.php on line 90

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/sqc/domains/sqcmining.vn/public_html/templates/sqc/html/pagination.php on line 96

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/sqc/domains/sqcmining.vn/public_html/templates/sqc/html/pagination.php on line 90

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/sqc/domains/sqcmining.vn/public_html/templates/sqc/html/pagination.php on line 96

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/sqc/domains/sqcmining.vn/public_html/templates/sqc/html/pagination.php on line 90

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/sqc/domains/sqcmining.vn/public_html/templates/sqc/html/pagination.php on line 96

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/sqc/domains/sqcmining.vn/public_html/templates/sqc/html/pagination.php on line 90

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/sqc/domains/sqcmining.vn/public_html/templates/sqc/html/pagination.php on line 96

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/sqc/domains/sqcmining.vn/public_html/templates/sqc/html/pagination.php on line 90

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/sqc/domains/sqcmining.vn/public_html/templates/sqc/html/pagination.php on line 96

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/sqc/domains/sqcmining.vn/public_html/templates/sqc/html/pagination.php on line 90

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/sqc/domains/sqcmining.vn/public_html/templates/sqc/html/pagination.php on line 96

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/sqc/domains/sqcmining.vn/public_html/templates/sqc/html/pagination.php on line 90

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/sqc/domains/sqcmining.vn/public_html/templates/sqc/html/pagination.php on line 96
«Bắt đầuLùi12345678910Tiếp theoCuối»

Trang 8 trong tổng số 23
88.5
94.6
82.4
0,1
600
Số liệu ngày 21/10/11

1-baocaotaichinh

1-thuvienmedia