Vietnamese-VNEnglish (United Kingdom)
ANNOUNCEMENT


Tài liệu sau Đại hội cổ đông thường niên năm 2020
Saturday, 21 March 2020 20:46
There are no translations available.

Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.

Biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.

Tờ trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.

 
Báo cáo thường niên năm 2019
Friday, 20 March 2020 09:45
There are no translations available.

- Báo cáo thường niên năm 2019

 
Tài liệu Đại hội đồng cổ đông năm 2020
There are no translations available.

06.03.2020

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông năm 2020

- Thông báo họp ĐHCĐ 2020

- Chương trình ĐHCĐ 2020

- Giấy ủy quyền ĐHCĐ 2020

- Mẫu thư xác nhận tham dự ĐHCĐ 2020

- Báo cáo HĐQT và Ban GĐ 2019

- Báo cáo Ban Kiểm Soát năm 2019

- Tờ trình ĐHĐCĐ 2020

 
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tổ chức ĐHCĐ 2020
Monday, 03 February 2020 11:41
There are no translations available.

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tổ chức ĐHCĐ 2020

 

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/sqc/domains/sqcmining.vn/public_html/templates/sqc/html/pagination.php on line 90

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/sqc/domains/sqcmining.vn/public_html/templates/sqc/html/pagination.php on line 96

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/sqc/domains/sqcmining.vn/public_html/templates/sqc/html/pagination.php on line 90

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/sqc/domains/sqcmining.vn/public_html/templates/sqc/html/pagination.php on line 96

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/sqc/domains/sqcmining.vn/public_html/templates/sqc/html/pagination.php on line 90

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/sqc/domains/sqcmining.vn/public_html/templates/sqc/html/pagination.php on line 96

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/sqc/domains/sqcmining.vn/public_html/templates/sqc/html/pagination.php on line 90

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/sqc/domains/sqcmining.vn/public_html/templates/sqc/html/pagination.php on line 96

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/sqc/domains/sqcmining.vn/public_html/templates/sqc/html/pagination.php on line 90

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/sqc/domains/sqcmining.vn/public_html/templates/sqc/html/pagination.php on line 96

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/sqc/domains/sqcmining.vn/public_html/templates/sqc/html/pagination.php on line 90

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/sqc/domains/sqcmining.vn/public_html/templates/sqc/html/pagination.php on line 96

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/sqc/domains/sqcmining.vn/public_html/templates/sqc/html/pagination.php on line 90

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/sqc/domains/sqcmining.vn/public_html/templates/sqc/html/pagination.php on line 96

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/sqc/domains/sqcmining.vn/public_html/templates/sqc/html/pagination.php on line 90

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/sqc/domains/sqcmining.vn/public_html/templates/sqc/html/pagination.php on line 96

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/sqc/domains/sqcmining.vn/public_html/templates/sqc/html/pagination.php on line 90

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/sqc/domains/sqcmining.vn/public_html/templates/sqc/html/pagination.php on line 96

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/sqc/domains/sqcmining.vn/public_html/templates/sqc/html/pagination.php on line 90

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/sqc/domains/sqcmining.vn/public_html/templates/sqc/html/pagination.php on line 96
«StartPrev12345678910NextEnd»

Page 1 of 22
88.5
94.6
82.4
0,1
600
Updated: 21-October-2011

1-baocaotaichinh

1-thuvienmedia