Vietnamese-VNEnglish (United Kingdom)
Chuyển giao công nghệ

Công nghệ sản xuất Xỉ Titan của SQC được các chuyên gia quốc tế đánh giá không chỉ tiên tiến nhất khu vực mà còn đạt tiêu chuẩn cao về độ an toàn, không gây ô nhiễm môi trường. Với mong muốn phát triển bền vững, SQC đã gia tăng đầu tư để đạt được độ thân thiện với môi trường như hiện tại.

Việc đưa vào sử dụng lò luyện 6.300KVA đã khẳng định sự đúng đắn trong lựa chọn công nghệ để đầu tư của Công ty. Sau thời gian vận hành, lò luyện công suất 6,300KVA đã khẳng định tính năng vượt trội về các chỉ tiêu kỹ thuật và kinh tế so với loại lò luyện có công suất thấp 2.500KVA hay 3.500KVA.

Với khát vọng góp phần ghi tên Việt nam lên bản đồ các nước sản xuất các sản phẩm từ quặng Titan trên thế giới, SQC nhắm đến các mục tiêu xa hơn và cao hơn như sản xuất Sponge, Dioxit Titan và hợp kim Titan, là những sản phẩm chế biến sâu từ xỉ Titan. Những sản phẩm trên là nguyên liệu để phục vụ cho các ngành công nghiệp có những yêu cầu kỹ thuật cao như ngành công nghiệp ô tô (ống khí thải), điện (hệ thống giải nhiệt…), hàng không vũ trụ (vỏ máy bay, tên lửa,…), y tế… Chính những điều đó sẽ tạo ra giá trị gia tăng cho các nhà đầu tư, đồng thời đóng góp nhiều hơn nữa cho xã hội, đặc biệt hơn, đó sẽ là yếu tố thúc đẩy sự phát triển của khoa học công nghệ Việt Nam.

Với mong muốn sát cánh cùng các doanh nghiệp khai thác, chế biến trong ngành Titan ở Việt Nam, SQC sẵn sàng chuyển giao công nghệ một cách có chọn lọc cho các doanh nghiệp nhằm thực hiện chủ trương của Nhà nước, nâng cao giá trị, tạo thêm giá trị gia tăng cho sản phẩm Titan - nguồn tài nguyên quốc gia và hơn nữa là góp phần bảo vệ môi trường; tăng giá trị xuất khẩu, đóng góp tốt hơn nữa cho ngân sách quốc gia, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế của đất nước.

chuyen-giao-cong-nghe

 

Thông tin cá nhân

Application afterLoad: 0.000 seconds, 0.29 MB
Application afterInitialise: 0.173 seconds, 1.18 MB
Application afterRoute: 0.214 seconds, 1.63 MB
Application afterDispatch: 0.296 seconds, 2.28 MB
Application afterRender: 0.413 seconds, 3.01 MB

Bộ nhớ sử dụng

3190560

14 các truy vấn đã được ghi lại

 1. SELECT m.*, c.`option` AS component
    FROM sqc_menu AS m
    LEFT JOIN sqc_components AS c
    ON m.componentid = c.id
    WHERE m.published = 1
    ORDER BY m.sublevel, m.parent, m.ordering
 2. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM sqc_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=2
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(1,2,13,17,22,29,32,33,34,35,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,14,15,16,18,19,20,21,23,24,25,26,27,28,30,31)
     
    AND jf_content.reference_table='menu'
 3. SELECT template
    FROM sqc_templates_menu
    WHERE client_id = 0
    AND (menuid = 0 OR menuid = 26)
    ORDER BY menuid DESC
    LIMIT 0, 1
 4. SELECT a.*, u.name AS author, u.usertype, cc.title AS category, s.title AS SECTION, CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug, g.name AS groups, s.published AS sec_pub, cc.published AS cat_pub, s.access AS sec_access, cc.access AS cat_access  
    FROM sqc_content AS a
    LEFT JOIN sqc_categories AS cc
    ON cc.id = a.catid
    LEFT JOIN sqc_sections AS s
    ON s.id = cc.SECTION
    AND s.scope = "content"
    LEFT JOIN sqc_users AS u
    ON u.id = a.created_by
    LEFT JOIN sqc_groups AS g
    ON a.access = g.id
    WHERE a.id = 41
    AND (  ( a.created_by = 0 )    OR  ( a.state = 1
    AND ( a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2018-12-13 21:58:55' )
    AND ( a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2018-12-13 21:58:55' )   )    OR  ( a.state = -1 )  )
 5. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM sqc_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=2
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(41)
     
    AND jf_content.reference_table='content'
 6. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM sqc_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=2
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(21)
     
    AND jf_content.reference_table='categories'
 7. UPDATE sqc_content
    SET hits = ( hits + 1 )
    WHERE id='41'
 8. SELECT alias
    FROM sqc_menu
    WHERE id = 26
 9. SELECT id, title, module, POSITION, content, showtitle, control, params
    FROM sqc_modules AS m
    LEFT JOIN sqc_modules_menu AS mm
    ON mm.moduleid = m.id
    WHERE m.published = 1
    AND m.access <= 0
    AND m.client_id = 0
    AND ( mm.menuid = 26 OR mm.menuid = 0 )
    ORDER BY POSITION, ordering
 10. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM sqc_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=2
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(16,18,1,19,29)
     
    AND jf_content.reference_table='modules'
 11. SELECT *
    FROM sqc_languages
    WHERE active=1
    ORDER BY ordering
 12. SELECT m.*, c.`option` AS component
    FROM sqc_menu AS m
    LEFT JOIN sqc_components AS c
    ON m.componentid = c.id
    WHERE m.published = 1  
    ORDER BY m.sublevel, m.parent, m.ordering
 13. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM sqc_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=2
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(1,2,13,17,22,29,32,33,34,35,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,14,15,16,18,19,20,21,23,24,25,26,27,28,30,31)
     
    AND jf_content.reference_table='menu'
 14. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM sqc_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=1
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(22,26)
     
    AND jf_content.reference_table='menu'

Nạp xong các file ngôn ngữ

Chuỗi chẩn đoán chưa được dịch

Không

Chuỗi dành cho người thiết kế chưa được dịch

Không