Vietnamese-VNEnglish (United Kingdom)
Thông báo cổ đông
Thông báo thay đổi Kế toán trưởng và Người Đại diện Công bố thông tin của SQC

Từ ngày 18/03/2016, SQC bổ nhiệm ông Kiều Thanh Tuấn giữ chức vuj Kế Toán Trưởng công ty thay cho bà Trần Thị Điệp. Đồng thời SQC cũng ủy quyền cho ông Kiều Thanh Tuấn là người đại diện thực hiện công bố thông tin của Công ty Cổ phần Khoáng sản Sài Gòn - Quy Nhơn.

Vui lòng click vào đây để xem nội dung chi tiết về việc thay đổi Kế Toán Trưởng.

Thông báo thay đổi người được ủy quyền thực hiện công bố thông tin vui lòng click vào đây.

 
88.5
94.6
82.4
0,1
600
Số liệu ngày 21/10/11

1-baocaotaichinh

1-thuvienmedia