Vietnamese-VNEnglish (United Kingdom)
Giới thiệu

Công ty Cổ phần Khoáng sản Sài Gòn - Quy Nhơn (SQC), thành viên Tập đoàn Đầu tư Sài Gòn (Saigon Invest Group - SGI), đã đầu tư xây dựng Nhà máy xỉ Titan lớn nhất, hiện đại nhất Việt Nam tại tỉnh Bình Định.

Nhà máy Xỉ Titan được đầu tư với công suất 60.000T xỉ Titan/năm và 30.000T gang trắng/năm. Giai đoạn I đã hoàn tất với công suất 24.000T xỉ Titan và 12.000T gang trắng/năm, Nhà máy đã hoàn thành và đi vào hoạt động từ tháng 7/2009.

Với đội ngũ chuyên gia quốc tế đầu ngành và bộ máy cán bộ, nhân viên, công nhân được đào tạo chuyên sâu; quy trình quản lý hiện đại, sở hữu công nghệ không chỉ tiên tiến nhất Việt Nam mà còn thân thiện, bảo vệ môi trường; Đồng thời, với khả năng tài chính dồi dào và Ban Lãnh đạo là những tên tuổi hàng đầu của Tập đoàn Đầu tư Sài Gòn với tầm nhìn xa rộng, năng lực quản lý, điều hành chuyên nghiệp đã đưa SQC nhanh chóng trở thành đơn vị hàng đầu trong lĩnh vực khai thác, chế biến sâu các sản phẩm từ quặng Titan.

Liên hệ:

- Văn phòng chính tại TP. Quy Nhơn:

Địa chỉ: 273 Đống Đa, TP. Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định.

ĐT: 056 382 4953 - Fax: 056 382 4962

- Văn phòng đại diện tại TP. Hồ Chí Minh

Địa chỉ: 20 Phùng Khắc Khoan, P. Đa Kao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.

ĐT: 083 822 8290 - Fax: 083 822 8291

- Nhà máy tại Bình Định:

Thôn Hòa Hội Nam, xã Mỹ Thành, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định.

ĐT: 056 365 9187

gt-nha-may

gioithieu-1

 

1-hinhthanh-phattrien

1-sodotochuc

88.5
94.6
82.4
0,1
600
Số liệu ngày 21/10/11

1-baocaotaichinh

1-thuvienmedia

Thông tin cá nhân

Application afterLoad: 0.000 seconds, 0.29 MB
Application afterInitialise: 0.437 seconds, 1.18 MB
Application afterRoute: 0.467 seconds, 1.63 MB
Application afterDispatch: 0.536 seconds, 2.28 MB
Application afterRender: 0.699 seconds, 3.04 MB

Bộ nhớ sử dụng

3225280

16 các truy vấn đã được ghi lại

 1. SELECT m.*, c.`option` AS component
    FROM sqc_menu AS m
    LEFT JOIN sqc_components AS c
    ON m.componentid = c.id
    WHERE m.published = 1
    ORDER BY m.sublevel, m.parent, m.ordering
 2. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM sqc_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=2
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(1,2,13,17,22,29,32,33,34,35,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,14,15,16,18,19,20,21,23,24,25,26,27,28,30,31)
     
    AND jf_content.reference_table='menu'
 3. SELECT template
    FROM sqc_templates_menu
    WHERE client_id = 0
    AND (menuid = 0 OR menuid = 3)
    ORDER BY menuid DESC
    LIMIT 0, 1
 4. SELECT a.*, u.name AS author, u.usertype, cc.title AS category, s.title AS SECTION, CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug, g.name AS groups, s.published AS sec_pub, cc.published AS cat_pub, s.access AS sec_access, cc.access AS cat_access  
    FROM sqc_content AS a
    LEFT JOIN sqc_categories AS cc
    ON cc.id = a.catid
    LEFT JOIN sqc_sections AS s
    ON s.id = cc.SECTION
    AND s.scope = "content"
    LEFT JOIN sqc_users AS u
    ON u.id = a.created_by
    LEFT JOIN sqc_groups AS g
    ON a.access = g.id
    WHERE a.id = 1
    AND (  ( a.created_by = 0 )    OR  ( a.state = 1
    AND ( a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2018-12-13 21:59:14' )
    AND ( a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2018-12-13 21:59:14' )   )    OR  ( a.state = -1 )  )
 5. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM sqc_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=2
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(1)
     
    AND jf_content.reference_table='content'
 6. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM sqc_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=2
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(1)
     
    AND jf_content.reference_table='categories'
 7. UPDATE sqc_content
    SET hits = ( hits + 1 )
    WHERE id='1'
 8. SELECT alias
    FROM sqc_menu
    WHERE id = 3
 9. SELECT id, title, module, POSITION, content, showtitle, control, params
    FROM sqc_modules AS m
    LEFT JOIN sqc_modules_menu AS mm
    ON mm.moduleid = m.id
    WHERE m.published = 1
    AND m.access <= 0
    AND m.client_id = 0
    AND ( mm.menuid = 3 OR mm.menuid = 0 )
    ORDER BY POSITION, ordering
 10. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM sqc_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=2
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(16,18,1,20,21,25,19,29)
     
    AND jf_content.reference_table='modules'
 11. SELECT a.*, CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug
    FROM sqc_content AS a
    INNER JOIN sqc_categories AS cc
    ON cc.id = a.catid
    INNER JOIN sqc_sections AS s
    ON s.id = a.sectionid
    WHERE a.state = 1  
    AND a.access <= 0
    AND cc.access <= 0
    AND s.access <= 0
    AND (a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2018-12-13 21:59:14' )  
    AND (a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2018-12-13 21:59:14' )
    AND cc.id = 26
    AND cc.SECTION = s.id
    AND cc.published = 1
    AND s.published = 1
    ORDER BY a.ordering
    LIMIT 0, 1
 12. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM sqc_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=2
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(56)
     
    AND jf_content.reference_table='content'
 13. SELECT *
    FROM sqc_languages
    WHERE active=1
    ORDER BY ordering
 14. SELECT m.*, c.`option` AS component
    FROM sqc_menu AS m
    LEFT JOIN sqc_components AS c
    ON m.componentid = c.id
    WHERE m.published = 1  
    ORDER BY m.sublevel, m.parent, m.ordering
 15. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM sqc_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=2
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(1,2,13,17,22,29,32,33,34,35,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,14,15,16,18,19,20,21,23,24,25,26,27,28,30,31)
     
    AND jf_content.reference_table='menu'
 16. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM sqc_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=1
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(2,3)
     
    AND jf_content.reference_table='menu'

Nạp xong các file ngôn ngữ

Chuỗi chẩn đoán chưa được dịch

Không

Chuỗi dành cho người thiết kế chưa được dịch

Không